Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-04-03-Speech-4-105-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140403.6.4-105-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, în primul rând doresc să salut ajungerea la un acord pentru revizuirea Regulamentului privind sistemul de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare. Cred că o mai bună utilizare a produselor cu dublă utilizare este necesară, în condițiile în care acestea pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și militare, existând riscul de proliferare a armelor de distrugere în masă. Astfel, regulamentul va permite eficientizarea schimbului de informații și a procesului de actualizare a listelor de control, precum și o mai bună evaluare a eventualelor riscuri. Unul dintre aceste riscuri este supravegherea în masă a cetățenilor, o încălcare gravă a drepturilor omului și o subminare a securității întregii Uniuni. De aceea, recentele scandaluri cu privire la supravegherea în masă trebuie să constituie un semnal de alarmă pentru Uniunea Europeană și să conducă la o supraveghere mai strictă a exporturilor anumitor tehnologii ale informațiilor și comunicațiilor utilizate pentru supraveghere, monitorizare, localizare, urmărire și cenzurare."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph