Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-03-12-Speech-3-570-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140312.61.3-570-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podržavam prijedlog rezolucije o programu nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a. Sve veći fokus na sigurnosti u kombinaciji s razvojem tehnologije omogućio je državama članicama da znaju o građanima više nego ikad prije. S novim mogućnostima prikupljanja podataka o sadržaju komunikacija i praćenja elektroničkih aktivnosti građana, posebice njihovo korištenje pametnih telefona i tablet računala, obavještajne službe su u mogućnosti znati gotovo sve o osobi. To je pridonijelo temeljnom pomaku u radu i praksi obavještajnih agencija, od tradicionalnog koncepta ciljanog nadziranja kao nužnoj protuterorističkoj mjeri, prema sustavima masovnog nadzora. Međutim, ovaj proces povećanog masovnog nadzora nije bio predmet prethodne javne rasprave ili demokratskog odlučivanja. Rasprava je potrebna i ima svoje mjesto u demokratskom društvu budući da su zaštita podataka i privatnost temeljna prava. Sigurnosne mjere, uključujući one protiv terorizma, moraju se provoditi kroz vladavinu prava te moraju biti predmet obveza povezanih s temeljnim pravima, uključujući one koje se odnose na privatnost i zaštitu podataka. Podržavam ovaj prijedlog i još jednom podsjećam da treba uspostaviti ravnotežu između sigurnosnih mjera i zaštite građanskih sloboda i temeljnih prava uz osiguravanje potpunog poštovanja privatnosti i zaštite podataka."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph