Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-03-11-Speech-2-392-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140311.53.2-392-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Resursele genetice joacă un rol semnificativ în elaborarea și implementarea unor strategii internaționale adecvate în vederea reconstituirii ecosistemelor degradate și a recuperării speciilor amenințate. Resursele genetice trebuie păstrate și utilizate în mod sustenabil, iar beneficiile care decurg din folosirea lor trebuie distribuite în mod corect și echitabil. Distribuirea beneficiilor trebuie luată în considerare, în contextul în care țările în curs de dezvoltare bogate în biodiversitate domină furnizarea de resurse genetice, în timp ce utilizatorii se află, în majoritate, în țările dezvoltate. Consider că accesul echitabil la distribuirea beneficiilor poate contribui la eradicarea sărăciei și la conservarea mediului, ducând astfel la obținerea de progrese în direcția îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, așa cum se recunoaște în preambulul Protocolului de la Nagoya. Prin votul de astăzi, ne asigurăm că politica europeană se apropie cât mai mult de spiritul și de litera acestui tratat internațional și că sunt consolidate mecanismele de punere în aplicare efectivă a acestui protocol. În același timp, ne asigurăm că Uniunea Europeană își păstrează rolul de lider în cadrul negocierilor internaționale actuale și viitoare, prin promovarea unei poziții progresiste, care să poată răspunde provocărilor ridicate de conservarea biodiversității și de utilizarea sa sustenabilă."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph