Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-03-10-Speech-1-031-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140310.11.1-031-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doamnă președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei, domnule președinte Hoyer, stimați colegi, activitatea Băncii Europene de Investiții capătă o importanță deosebită în contextul nevoii acute de creștere economică și de reducere a șomajului și sărăciei în Uniunea Europeană. Doresc să reamintesc faptul că anumite state membre se confruntă în prezent cu rate ale șomajului mai mari de 25%, cu datorii publice superioare produsului intern brut sau cu un nivel ridicat al sărăciei și necesită investiții masive. De aceea salut recenta decizie de majorare a capitalului BEI, ce va permite punerea în mișcare a unui număr mai mare de proiecte benefice pentru cetățeni. În același timp, având în vedere dificultățile întâlnite de întreprinderile mici și mijlocii, motorul economiei europene, atunci când se încearcă obținerea de finanțare, consider că acțiunile Băncii trebuie să se axeze în jurul promovării instrumentelor de finanțare pentru IMM-uri. Este totodată nevoie de direcționarea investițiilor către crearea de locuri de muncă, în special pentru tineri, și către proiecte de formare profesională și de deprindere a unor noi competențe."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph