Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-02-27-Speech-4-335-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140227.39.4-335-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es balsoju par šo rezolūciju, jo atbalstu Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā. Esmu priecīga, ka mums izdevās panākt, ka rezolūcijā Ukrainai skaidri tiek norādīts ceļš, kā tā var kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti. Pirms nedēļas es viesojos Kijevā, tiekoties ar cilvēkiem Maidana laukumā. Mums ir nepieciešams sniegt palīdzību Ukrainai, jo šobrīd grūtākais ir tikai priekšā. Ukrainas austrumu un dienvidu apgabalu lojalitāte vienotas Ukrainas centrālajai varai joprojām nav skaidra. Šobrīd augsts ir risks, ka impēriskie spēki Krievijā centīsies veicināt Krimas un dažu Ukrainas austrumu apgabalu separātismu. Rietumvalstīm ir skaidri jānovelk sarkanā līnija, kuru Krievija nedrīkst pārkāpt. Šai "sarkanajai līnijai" ir jābūt ticami aizsargātai ar ekonomiskiem un, ja nepieciešams, ar militārpolitiskiem argumentiem, piemēram ar militāro klātbūtni Melnajā jūrā. Tuvāko divu gadu laikā Ukrainai būtu nepieciešama 25 miljardu eiro liela finanšu palīdzības pakete. Šīs finanšu paketes veidošanā vadošā loma būtu jāuzņemas Vācijai, kura ģeopolitisko iemeslu dēļ vistiešāk ir ieinteresēta Ukrainas stabilitātē, un Lielbritānijai, kuras banku kontos un nekustamajos īpašumos ieguldīts visvairāk Ukrainas oligarhu miljonu. Arī ASV un Eiropas Komisijai sadarbībā ar Starptautisko Valūtas fondu un Pasaules Banku šīs finanšu paketes veidošanā ir jāpiedalās ar savu daļu."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph