Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-02-27-Speech-4-232-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140227.31.4-232-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es atbalstīju grozījumus Tabakas direktīvā, jo uzskatu, ka mums ir jāapkaro smēķēšanas izplatība Eiropā, no kuras izraisītajām komplikācijām katru gadu priekšlaicīgi mirst tūkstošiem jaunu cilvēku. Nebūsim naivi, domājot, ka šie noteikumi ierobežos esošos smēķētājus. To uzdevums ir no smēķēšanas atturēt jaunus cilvēkus, kuru apziņa vēl tikai veidojas. Tiem, kuri iebilst pret šiem grozījumiem, es varu tikai aicināt padomāt, vai jūs vēlētos, lai jūsu bērns jau tagad sāk smēķēt."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph