Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-02-26-Speech-3-739-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140226.78.3-739-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tenenkrommend was het, die europarlementariërs afgelopen zaterdag op het podium in Kiev. Ik citeer de heer Verhofstadt die daar dolgelukkig "we have won, we have won" scandeerde. Maar wie zijn dan die "wij" die hij toesprak? Was het mevrouw Timotsjenko die de volgende dag al direct wraak aankondigde? Of waren het de neofascisten van Swoboda? Zijn dat de Europese waarden waarnaar hij verwees? Neofascisten, anarchie? De Europese Commissie beloofde meteen 20 miljard euro ... Voorzitter, even een punt van orde, dit is mij gisteren ook al overkomen. Het is kennelijk onmogelijk om hier nog gewoon een speech te houden, waarmee misschien niet iedereen het eens is; ik vind dit volkomen respectloos. Ik hoop dat u daar iets tegen kunt doen. De Commissie beloofde meteen 20 miljard euro over te maken aan het komende regime, waarvan wij nog niet eens weten wie het zijn. Maar waar komen die 20 miljard vandaan om een land op te kopen? Hebben wij dat geld te veel? Geef dat geld terug aan de EU-burgers die er uiteindelijk voor hebben betaald. Geef ons ons geld terug en houd op met het opkopen van Oosterse landen en alsjeblieft geen visavrij regime!"@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"(De spreker weigert in te gaan op een blauwe kaart"-vraag (artikel 149, lid 8, van het Reglement))"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph