Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-02-26-Speech-3-685-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140226.74.3-685-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es atbalstīju šo rezolūciju, jo uzskatu, ka mums visiem iespējamajiem veidiem ir nepieciešams apkarot organizēto noziedzību, kura pakļauj prostitūcijai simtiem tūkstošu sieviešu visā Eiropā. Viens no veidiem ir skandināvu modeļa ieviešana dalībvalstīs, sodot tos, kuri pērk prostitūtu pakalpojumus. Prostitūcija ir ne tikai cilvēka cieņu degradējoša, tā veicina arī slimību izplatīšanos. Tieši tādēļ es ceru, ka dalībvalstis ņems vērā rezolūcijā izteiktos aicinājumus un darīs visu iespējamo, lai organizētās noziedzības pārstāvji, kuri ir pakļāvuši seksuālai verdzībai sievietes ne tikai visā Eiropā, bet arī pasaulē kopumā, saņemtu sodus un sievietes varētu atgriezties normālā dzīvē."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph