Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-02-26-Speech-3-561-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140226.68.3-561-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Šodien pieņemtās rezolūcijas aicinājumi ir viens no veidiem, kā samazināt mirušo skaitu autoavārijās, kuras notiek Eiropā. Diemžēl 2012. gadā aptuveni 28 000 cilvēku Eiropā gāja bojā autoavārijās, vairāk kā 1,5 miljoni cilvēku autoavārijās tika ievainoti. Tie ir satraucoši skaitļi, un tādēļ ir nepieciešams rīkoties, lai samazinātu traģisko autoavāriju skaitu. eCall sistēma varētu samazināt mirušo skaitu katru gadu par 2,5 tūkstošiem cilvēku, ievērojami samazinot arī avāriju skaitu. Lai arī es neatbalstu papildu regulāciju, kura rada izmaksu pieaugumu uzņēmējiem, autoavāriju skaitu ir nepieciešams samazināt."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph