Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-02-26-Speech-3-523-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140226.66.3-523-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es atbalstīju pirmajā lasījumā tā saukto Dzelzceļa paketi un vēlos pateikties visiem kolēģiem no Transporta komitejas, kuri vairākus mēnešus ir smagi strādājuši, lai varētu noslēgt šo failu pirms pavasarī gaidāmajām vēlēšanām. Atbalstu pieņemtos noteikumus, kuri paredz, ka visiem operatoriem ir jādod vienlīdzīga piekļuve sliežu infrastruktūrai. Tas veicinās konkurenci. Tāpat īpaši atbalstāms ir punkts, kas paredz harmonizēt drošuma sertifikācijas procedūras un saīsināt dzelzceļa sastāvu autorizēšanas procedūru laiku. Esmu pārliecināta, ka jaunievēlētais parlaments šos noteikumus pieņems jau galīgajā lasījumā, tādējādi noslēdzot sarežģītu un ilgu darbu pie šā likumdošanas procesa."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph