Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-02-26-Speech-3-116-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140226.6.3-116-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Wat een lamentabel debacle was dit debat. Het had overal op televisie moeten worden uitgezonden, zodat de kiezers met eigen ogen het autoritaire, onverdraagzame en wereldvreemde karakter van deze EU zouden kunnen vaststellen. En het totale onvermogen om te kunnen omgaan met het resultaat van een democratische stemming. Neen, mijnheer Cohn-Bendit, het heeft geen enkele zin om te beginnen schelden, want het referendum over de massa-emigratie in Zwitserland heeft alles te maken met het feit dat de Zwitsers opnieuw zélf willen kunnen bepalen wie hun land binnenkomt en onder welke voorwaarden. Zij willen met andere woorden opnieuw baas worden in eigen land. Dit heeft niets te maken met xenofobie of wat dan ook. Het is de terugkeer van het gezond verstand. Ik heb nog meer slecht nieuws voor u, want mocht een dergelijk referendum komen in Vlaanderen, in Frankrijk, Nederland of Duitsland, dan zou men exact hetzelfde resultaat krijgen. Maar de afrekening komt wellicht op 25 mei aanstaande."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph