Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-02-25-Speech-2-742-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140225.57.2-742-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Wij zijn hier weer bijeen om te praten over het zogenaamde eCall-systeem, een systeem dat automatisch een signaal doorgeeft aan een alarmcentrale als er een ongeval plaatsvindt met de auto. Nu is hier al eerder iets over aangenomen, alleen zou het vrijwillig moeten worden ingevoerd. Maar wat gebeurde er ineens? De burger heeft helemaal geen zin in een verklikker in je auto die continu doorgeeft waar je bent. Dus de burger liet het terecht massaal links liggen. In dit Parlement geldt dan altijd het adagium: als de burger het niet vrijwillig wil, dan stellen wij het toch gewoon verplicht. De eurofielen hier zijn natuurlijk almachtig en de burgers kunnen niet zelf nadenken. Maar burgers kunnen prima nadenken en begrijpen donders goed hoe het systeem werkt en wíllen het gewoon niet. Wat het Parlement hier probeert, althans de Commissie en het Parlement, is pure elitaire machtspolitiek naar burgers toe. De gegevens waar een auto met zo´n systeem zich bevindt zijn altijd opvraagbaar. Dat blijkt ook uit het feit dat bij een ongeluk de gegevens met de rijrichting kunnen worden doorgegeven. Er vindt dus een continue gegevensuitwisseling plaats tussen de auto´s en veiligheidsdiensten. De burger wil zijn terug en wil niet dat de overheid altijd weet waar hij of zij is. Dit systeem kan nooit zo waterdicht zijn dat er geen oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt of kan worden gemaakt door de overheid. De redeneertrant volgen dat hiermee mensenlevens kunnen worden gespaard, als het verplicht wordt gesteld, is levensgevaarlijk. Ik voorzie een volgende stap waarbij wij gewoon een chip in eenieders hoofd stoppen die de veiligheidsdiensten waarschuwt als iemand een hartaanval of beroerte krijgt. Dan is het inderdaad echt wel handig als zij weten waar zij heen moeten."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph