Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-02-25-Speech-2-618-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140225.54.2-618-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Pan przewodniczący Kallas był uprzejmy zacząć od tego, że chodzi o zbudowanie jednolitego rynku kolei w Europie, jednolitej przestrzeni kolejowej. Tak, Panie Przewodniczący Kallas, to się zgadza. Natomiast Pański zarzut, że Parlament chce utrzymać tradycyjną kolej, nie jest trafiony. Nas interesuje zrównoważony system transportowy, czyli więcej kolei. To prawda. Tylko proszę pamiętać o tym, że aby w systemie transportowym było więcej kolei, trzeba wzmocnić jej konkurencyjność w stosunku do innych przewoźników, a w swojej pierwotnej wersji Komisja Europejska nie skoncentrowała się na konkurencji międzygałęziowej, ale na konkurencji wewnątrzgałęziowej, czyli wewnątrz kolei. I na tym polega pierwszy, bardzo istotny, problem. Dlatego nasze poprawki w dużej mierze zmieniają kształt aktu na korzyść kolei i na korzyść ludzi. Dla nas ważne jest, żeby środki publiczne kierowane do kolei były kierowane do obywateli. Bo o co chodzi? Chodzi po prostu o to, żeby ludzie chcieli i mogli korzystać z kolei – w sensie finansowym, żeby nie byli wykluczeni finansowo, żeby nie byli wykluczeni geograficznie poprzez tendencje – ze względu na zbyt liberalne hasła, zbyt daleko posunięte, czasami sztuczne, oszczędności– do tego, żeby eliminować i ograniczać dostęp do usług kolejowych. Z naszego punktu widzenia szczególnie ważna jest także sprawa jakości usług, w tym bezpieczeństwo i niezawodność, a nie to, do czego Komisja nas często namawia – najtańszy wariant. Nas interesuje po prostu stabilny interes ludzi, miliardów pasażerów, którzy korzystają z kolei, aspekt społeczny, ze wszech miar ważny, dotyczący ludzi. Żebyśmy nie zakładali, że ludzie mają wraz ze zmianą operatora tracić swoje stanowisko. I w tym kierunku będą iść nasze poprawki."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph