Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-02-04-Speech-2-657-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140204.60.2-657-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mulțumesc domnule președinte. Stimați colegi, mecanismul de apărare comercială, ce include măsuri antidumping și anti-subvenție, deține un rol extrem de important atât în lupta împotriva concurenței neloiale practicate de țări terțe, cât și pentru sprijinirea întreprinderilor locale. Industria europeană trebuie susținută, cu atât mai mult cu cât în prezent se află într-o împrejurare economică dificilă. În acest context, Uniunea Europeană nu poate acorda condiții prea favorabile competitorilor săi. Ea trebuie să își protejeze întreprinderile mici și mijlocii, care reprezintă 99% din companiile europene și sunt generatoare de creștere economică și de locuri de muncă. De aceea, consider că prevederile privind apărarea comercială trebuie menținute în forma în care au fost adoptate în Comisia pentru comerț internațional. Totodată aș dori să salut includerea în raport a posibilității, prevăzute de Organizația Mondială a Comerțului, de a înăspri regulile de apărare comercială în cazul în care standardele sociale și de mediu ale unei țări terțe sunt prea joase. Mulțumesc."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph