Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-02-04-Speech-2-612-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140204.59.2-612-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, wij willen de banken zélf laten opdraaien voor fouten en overdreven risico's die ze in de toekomst misschien nog maken of nemen, en níet de belastingbetaler. Daarom moeten we onze bankenunie afwerken met een afwikkelingsmechanisme dat echt ééngemaakt is. In ons verslag van de economische commissie hebben we de bakens daarvoor duidelijk uitgezet. Wij willen in de eerste plaats een besluitvormingsproces dat zo nodig een bank kan afwikkelen. Welnu, het bijzonder complexe systeem waarover de Raad het eens werd, kan dat niet aan. Bovendien kiest de Raad voor een sterk gepolitiseerde besluitvormingsprocedure met stemmodaliteiten die een vetorecht geven aan grote lidstaten en ook dat is niet aanvaardbaar. Ten tweede willen wij een ééngemaakt fonds met geld van de banken dat ingebed zit in een communautair kader en waarmee efficiënt ingegrepen kan worden. En dat is heel wat anders dan het intergouvernementeel nationaal gecompartimenteerd systeem van de Raad. Voorzitter, in de formule van de Raad is het risico nog veel te groot dat de belastingbetaler – zeker die van de kleine lidstaten – in de eerste tien jaar toch nog zal moeten inspringen. Bovendien zullen de banken die gevestigd zijn in grote lidstaten bevoordeeld zijn ten overstaan van banken gevestigd in kleine lidstaten en dat staat haaks op de interne marktfilosofie; zo zal het heel moeilijk zijn om het vertrouwen terug te brengen. Daarom roep ik de Raad op het spel te spelen volgens de regels van het Verdrag, goed te kijken naar wat wij vragen en tegemoet te komen aan onze verwachtingen."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"over the weekend"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph