Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-01-15-Speech-3-573-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140115.48.3-573-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, het begint een lachwekkende vertoning te worden dat het Europees Parlement weer eens vergadert over iets waar het werkelijk niets mee te maken heeft. Dit Parlement noemt het een probleem dat landen hun soevereine recht gebruiken om paspoorten uit te delen om welke reden dan ook. Voorzitter, dit is geen omgekeerde wereld maar een omgekeerd universum. Het probleem zijn namelijk de open grenzen en het afschuwelijke Schengenverdrag. Zonder die regelgeving was dit debat overbodig geweest. Dit Parlement constateert een zogenaamd probleem dat ze niet mógen oplossen – gelukkig maar –, maar kijkt niet naar de oplossingen die het zelf kan aandragen. De komende verkiezingen zullen dan ook gaan over de vraag of we een federale staat met een federale regering willen, die dat dus wel voor elkaar kan krijgen, of dat we accepteren dat de verdragsorganisatie, de Europese Unie, aan het instorten is. Ik heb dat laatste al lang geconstateerd. Veel Nederlanders zijn al helemaal klaar met de EU. De opmerkingen van mevrouw Reding geven al aan dat de eurofielen een paspoort als een EU-paspoort zien en niet als een belangrijk teken van nationaliteit. Die elitaire bemoeizucht zal niet ophouden. Mijn partij wil dat Nederland zich volgens artikel 50 terugtrekt uit de EU, en dit debat sterkt die zaak alleen maar meer."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"(De spreker stemt ermee in te antwoorden op een "blauwe kaart"-vraag (artikel 149, lid 8, van het Reglement)"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph