Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-01-15-Speech-3-088-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140115.5.3-088-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voor het Grieks voorzitterschap liggen een aantal zware uitdagingen. Allereerst zou het mooi zijn moest de trojka tijdens de komende 6 maanden afgeschaft worden. Dit is dan een eerste stap naar een ander soort beleid. Een beleid dat het sociale denken en de solidariteit op de eerste plaats zet en dat werkt maakt van afspraken over standaarden zoals minimumlonen en arbeidstijden. Het uitwerken van een sociaal Europa is een tweede grote uitdaging maar tevens onze kerntaak, waar het Grieks voorzitterschap een aantal stappen in kan zetten. Ten derde ligt er een erg belangrijk klimaat- en energiedossier op tafel voor het Griekse voorzitterschap, namelijk het 2030-pakket. Dat pakket zal bepalen hoe ons energielandschap er zal uitzien in 2030 en welke maatregelen de EU zal nemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Ik wil ambitieuze en bindende doelstellingen krijgen op drie vlakken: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de uitstoot van broeikasgassen. Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn immers de snelste en goedkoopste manieren om onze energie-import af te bouwen. Bovendien doen ze de rekeningen in de toekomst dalen én zijn ze broodnodig voor ons klimaat. Ik wens het Grieks voorzitterschap veel succes bij het realiseren van deze belangrijke uitdagingen."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph