Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-01-14-Speech-2-651-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140114.44.2-651-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doamnă președinte, potrivit estimărilor Comisiei Europene, în Uniunea Europeană achizițiile constituie între 15% și 20% din PIB, 85% din piețele europene fiind deschise, ceea ce reprezintă 352 de miliarde de euro. În egală măsură, achizițiile publice ocupă un rol important în negocierile comerciale cu țările terțe, deoarece societățile europene dețin un grad mai mare de competitivitate în mai multe domenii. Este regretabil faptul că multe din țările terțe preferă să adopte măsuri protecționiste, de tipul impunerii transferurilor tehnologice ca o condiție preliminară pentru acordarea de contracte publice, lucru care restricționează accesul la piața achizițiilor publice. Propunerea comună a comisarilor Barnier și De Gucht își propune să răspundă acestor provocări, prin intermediul unui mecanism de reciprocitate. Astfel, Uniunea Europeană ar putea să dispună de posibilitatea de a restricționa, la rândul său, accesul pe piață pentru țările terțe care nu își deschid piața pentru societățile europene. Salut această propunere, sub rezerva că anumite țări în curs de dezvoltare, a căror situație economică nu le permite o deschidere completă a pieței, trebuie să fie protejate."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph