Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-01-14-Speech-2-225-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140114.28.2-225-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Kicsit a „melyik ujjamat harapjam” szituáció. Fontos célt szolgál a jelentés, ez a fogyasztók jogainak védelme. Másrészről pedig az internetes kereskedelem elősegítése révén a perifériás országokat inkább hátrányosan érinti, mert valószínűbb, hogy nem a centrum országok polgárai vásárolnak az újonnan csatlakozottak web-áruházaiban, hanem fordítva. Ez utóbbi eddig is megvalósult, a fogyasztókat pedig védeni kell."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph