Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-01-14-Speech-2-193-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140114.27.2-193-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Értelmetlen a CO kibocsátás ilyetén favorizálása, inkább a mikroszemcséskorom-emissziót kellene sürgősen csökkenteni, mert az milliószor veszélyesebb a CO nél. Mind az allergiás, mind a daganatos betegségek rohamos terjedésének az egyik oka az egyre takarékosabb és „tisztább” motorok elterjedése, melyek „mellékesen” mikroszkopikus koromszemcséket termelnek. Ezek a rákkeltő szemcsék az élő szervezetek minden zugába eljutnak, de a korom hatására lesz allergén például a különben ártalmatlan parlagfű, mely régebben ambrózia néven fűszer- és gyógynövény volt! Ha a CO közlekedési kibocsátáscsökkentés a cél, arra a legjobb a gázautó vagy elektromos autó. Ha a CO légköri csökkentése a cél, akkor erdőket kell telepíteni és óvni kell a trópusi esőerdőket. Ha pedig felesleges költségekbe akarjuk verni az embereket és a kkv-kat, akkor ennek a jelentésnek az elfogadása a megoldás."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph