Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-01-13-Speech-1-141-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140113.19.1-141-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, de la întâi ianuarie restricțiile pe piața muncii au fost ridicate pentru cetățenii români și bulgari. Dreptul de a fi angajat în aceleași condiții ca oricare alt european este înscris în Tratat, iar libertatea de a circula și de a lucra oriunde în Uniune este una dintre pietrele de temelie ale integrării europene, fiind totodată dreptul cel mai apreciat de cetățeni. 18,5 milioane de europeni au decis să locuiască într-un alt stat membru. Studiile au arătat că din mobilitatea lucrătorilor decurg numeroase beneficii pentru statele gazdă, inclusiv completarea unor lacune în ceea ce privește calificările sau abordarea provocărilor cauzate de îmbătrânirea populației. Acești migranți sunt contribuitori la securitatea socială. Cu toate acestea, anumiți politicieni preferă, din considerente electorale, să răspândească idei greșite cu privire la migranții români și bulgari, invocând amprentarea sau eliminarea beneficiilor sociale. Eu cred că aceste mesaje sunt extrem de periculoase, deoarece îndeamnă la xenofobie și pun în pericol valorile Uniunii Europene."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph