Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-01-13-Speech-1-130-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Ja, we zitten in de laatste maanden voor de Europese verkiezingen. En met angst zullen we de burger niet overtuigen van zijn stem, zeker hen niet die voor een fundamentele keuze staan. Schotland plant op 18 september een onafhankelijkheidsreferendum en Catalonië beslist op 9 november over zijn toekomst. Europa moet op een positieve manier omgaan met die veranderingen. Politiek geïnspireerde en juridisch ongefundeerde uitspraken, bedoeld om angst te zaaien, kunnen we missen als kiespijn, zoals die van de raadsvoorzitter Herman Van Rompuy half december. Hij beweerde dat Catalonië als nieuwe staat buiten de EU zou vallen. Wel, dit helpt het Europese project geen meter vooruit, integendeel, het ondermijnt de geloofwaardigheid voor miljoenen burgers die kiezen voor democratie, zelfbeschikking en Europees engagement. Het zou de vertegenwoordigers van de Europese instellingen sieren als ze hun kop niet langer in het zand zouden steken voor democratische en vreedzame processen in Europa. Het is aan de inwoners van Catalonië en Schotland om hun toekomst zelf te bepalen."@fr2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140113.19.1-130-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph