Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-12-12-Speech-4-075-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131212.8.4-075-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând doresc să salut inițiativa colegilor mei din grupurile S&D, ALDE și PPE de a elabora o astfel de rezoluție. Practic, Parlamentul European a fost pe deplin angajat în lupta împotriva fraudei, evaziunii fiscale și paradisurilor fiscale, cerând Comisiei Europene să vină cu propuneri concrete în această privință. În perioade de criză, în contextul în care cetățenii europeni se confruntă deseori cu creșteri de impozite, este absolut necesar să se abordeze probleme legate de fraudă și evaziune, care provoacă pierderi estimate la un trilion de euro pe an, ceea ce reprezintă un cost aproximativ de 2 000 de euro în fiecare an per cetățean. Extinderea schimbului automat de informații între administrațiile fiscale ale statelor membre, cred eu, că reprezintă un pas necesar și important pentru a intensifica lupta împotriva fraudei. De aceea, pledez pentru o punere în aplicare cât mai rapidă a directivei iar, în același timp, sper ca interesul cetățenilor să prevaleze asupra anumitor interese financiare și ca statele membre să țină cont de necesitatea elaborării unei definiții europene a schimbului de informații. În acest context, găsesc regretabilă blocarea de către unele state membre a îmbunătățirii transparenței în ceea ce privește comunicarea informațiilor din domeniul fiscal. Sper însă ca Uniunea Europeană să poată ieși din acest impas, pentru a nu-și pierde credibilitatea."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph