Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-12-12-Speech-4-045-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131212.7.4-045-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte Draghi, Uniunea Europeană nu a ieșit din criză, atâta timp cât politicile sale economice și monetare nu se vor axa în jurul luptei împotriva șomajului și nu vor urmări stimularea creșterii cererii interne, așa cum sublinia ieri doamna Christine Lagarde. Spre deosebire de Statele Unite ale Americii, care au înregistrat progrese pe drumul redresării economice, Uniunea Europeană nu dispune de o bancă centrală care să acționeze în mod direct pentru stimularea creșterii economice. Măsurile de politică monetară adoptate de BCE sunt binevenite. Cu toate acestea, consider că Banca trebuie să aibă în vedere recurgerea la măsuri neconvenționale, precum injectarea de capital, finanțarea datoriei publice și programele de cheltuieli în domeniul inovării, educației, infrastructurii de transport, de tehnologie și, de asemenea, pentru a contribui la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. În final, aș vrea să subliniez faptul că cred că mandatul Băncii trebuie să includă două componente importante: stabilitatea prețurilor și, în egală măsură, ocuparea integrală a forței de muncă."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph