Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-12-11-Speech-3-522-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131211.66.3-522-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, acest raport se referă la structura instituțională a Uniunii și la politica sa economică și monetară, trasând practic liniile generale pentru următorul legislativ și viitoarea Comisie. În contextul în care rata șomajului atinge în anumite state 26%, cred că este imperativă consolidarea dimensiunii sociale a uniunii economice și monetare prin intermediul unui pact și al unui pilon social. De aceea, politicile economice pe care le punem în practică trebuie să urmărească nu doar îmbunătățirea competitivității, ci și ocuparea forței de muncă și asigurarea unei protecții sociale adecvate, așa cum este amintit în tratat. În același timp, acțiunile troicii care nu au îndeplinit rezultatele scontate și au provocat deseori o creștere a datoriilor publice, a șomajului și a neliniștii sociale nu pot să rămână în afara controlului democratic. Parlamentul European trebuie să supravegheze comitetul tripartit, în calitatea sa de reprezentant al cetățenilor."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph