Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-12-11-Speech-3-171-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131211.37.3-171-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, het is mij nog steeds niet duidelijk waarom we het hier in dit Parlement eigenlijk over huishoudelijk werk hebben. Het zij zo. Ik zou het graag willen hebben over het feit dat migranten die huishoudelijk werk willen gaan verrichten in het bezit moeten zijn van een geldig arbeidscontract of een andere vorm van bewijs, zodra zij de grens passeren. Ik zou dit graag in een nog breder perspectief willen zien, namelijk dat elke migrant uit ongeacht welke EU-lidstaat die zich wil vestigen en wil komen werken in een gemiddeld Europees land, al vóórdat hij de grens passeert, een geldig arbeidscontract moet hebben. Dat is helaas nog een illusie voor de toekomst!"@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph