Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-12-10-Speech-2-522-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131210.66.2-522-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ik ben altijd al heel erg gekant geweest tegen het emissiehandelssysteem en wel om twee redenen. Ten eerste is het een communistisch systeem waarbij de staat in principe bedrijven verplicht om iets onderling te verhandelen zonder enige vorm van wetenschappelijke onderbouwing dan ook. Natuurlijk is het zo dat de prijzen op dit moment lager zijn. Dit wordt door de opstellers van het verslag toegeschreven aan de crisis, maar het is natuurlijk gewoon de markt zelf die ingrijpt op het moment dat de overheid veel te veel van ze verlangt en niet duidelijk maakt waarom eigenlijk. Op dit moment is het dus zo dat de markt zelf ingrijpt. En dan is het werkelijk waar ten hemel schreiend dat op zo'n moment de overheid – in dit geval het Parlement – besluit om dan maar de regels te veranderen, omdat we het niet eens zijn met de uitkomsten. Voorts is nog steeds niet duidelijk aangetoond dat door mensen gemaakte CO2 verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Daarom moeten we zo snel mogelijk van het CO2-systeem af, al was het maar omdat onze luchtvaart, onze binnenvaart en onze transportsector hierdoor worden beschadigd. Daarom is het van belang zo snel mogelijk van het systeem af te zien."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph