Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-12-10-Speech-2-169-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131210.43.2-169-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, het verslag over het programma Rechten en burgerschap voor de periode 2014-2020 is weer een typisch voorbeeld van EU-propaganda. Wat mij ten eerste steekt is dat dit programma niet over de verkiezingen heen wordt getild. Waarom moeten we nu al heel veel geld gaan reserveren om straks weer mensen lastig te gaan vallen met allerhande bioscoopfilmpjes, met Ninja-strijders of met schattige kuikentjes? Voor dit programma wordt ook nog eens een bedrag van 440 miljoen euro uitgetrokken. Het is nu nog niet eens duidelijk waar dat bedrag eigenlijk precies naar toe gaat. Als er van tevoren al geen verantwoording is, valt het te betwijfelen of er achteraf sprake van verantwoording zal zijn. Voorzitter, waar ik mij kapot aan erger is dat er in dit verslag continu wordt gesproken over Europa en niet over de Europese Unie. Er bestaat geen Europese burger en als ú het hier al over een burger wilt hebben, moet u het hebben over de EU-burger. Dat is iets compleet anders. Europa is een prachtig continent. De EU is een verschrikkelijke organisatie die zo snel mogelijk moet worden opgeheven."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph