Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-21-Speech-4-051-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131121.4.4-051-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, programul de acțiune pentru impozitare Fiscalis 2020 urmărește îmbunătățirea eficienței administrațiilor fiscale naționale, cooperarea la nivel european, simplificarea procedurilor, combaterea fraudei și a evaziunii fiscale. Programul a fost primit în mod foarte favorabil de către autoritățile naționale, care au cerut ca acesta să continue și în 2014. În acest context, salut propunerea de prelungire pentru perioada 2014-2020. Consider că reducerea sarcinilor administrative și pregătirea personalului responsabil pentru chestiuni fiscale sunt elemente importante ale regulamentului, care vor aduce beneficii atât cetățenilor, cât și companiilor, îmbunătățind în același timp funcționarea pieței interne europene. Potrivit Comisiei Europene, majoritatea statelor membre se confruntă cu dificultăți în domeniul colectării taxelor și al funcționării administrației fiscale. Frauda și evaziunea fiscală provoacă pierderi considerabile, estimate la 1 000 de miliarde de euro anual în Uniunea Europeană. În România, evaziunea fiscală reprezintă aproximativ 15% din produsul intern brut, echivalentul a 20 de miliarde de euro anual, conform Consiliului Fiscal. Acești bani reprezintă o daună pentru cetățeni, în contextul în care ar putea fi folosiți pentru programe de relansare economică și de combatere a șomajului. Susțin, totodată, extinderea programului de acțiune pentru impozitare pentru țările din afara Uniunii Europene, inclusiv pentru cele candidate și potențial candidate la aderare și pentru țările partenere în cadrul politicii de vecinătate. Programul le va permite să își reformeze administrația fiscală și să avanseze pe calea integrării europene. În final, doresc să îl felicit pe domnul Stolojan pentru excelentul raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph