Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-633-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-633-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A kutatás-fejlesztés és az innováció stratégiai jelentőséggel bír az európai gazdasági növekedés, nemzetközi versenyképesség és foglalkoztatás szempontjából. Az Európai Unió hagyományosan erős tudományos és technológiai bázissal rendelkezik, azonban a harmadik országok egyre erősebb versenyt diktálnak a kutatás-fejlesztés területén is. A Horizont 2020 jelentős, eddig kiaknázatlan erőforrásokat szabadít fel az elmaradottabb régiók integrálása, az adminisztráció egyszerűsítése és a párhuzamos programok felszámolása révén. A Horizont 2020 program átfogó intézkedéscsomag, ezért engedjék meg, hogy a javaslatok közül három szempontot emeljek ki. Elsőként az újonnan csatlakozott országok számára nagy előrelépésnek tartom, hogy a Horizont 2020 program elkülönített költségvetési forrásokat szán az elmaradottabb régiók felzárkóztatására. A közép-kelet-európai országok például a fejletlen kutatási infrastruktúrákból adódóan eddig kevés sikerrel pályáztak uniós kutatási forrásokra. Örvendetes, hogy az új intézkedéscsomag orvosolni kívánja ezt a hiányosságot, mivel ösztönzi az alacsony kutatási aktivitású országok konzorciumokba történő bevonását, a kutatói bérek közötti szakadék csökkentését és a kohéziós források hatékonyabb felhasználása révén a kutatási infrastruktúra fejlesztését. Másodszor elismerés Magyarország számára, hogy a Budapesten működő Európai Innovációs és Technológiai Intézet megerősített szerepet kap a jövőben az uniós felsőoktatás, a kutatás-fejlesztés és az innováció integrálásában. Harmadszor jó hír a magyar pályázók számára, hogy az egyszerűsített részvételi és finanszírozási szabályok révén jelentős mértékben csökken a programban való részvétel adminisztratív költsége és a pályázatok elbírálási ideje."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph