Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-633-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-633-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Într-o Europă diversă şi deschisă tuturor cetăţenilor săi, este esenţial ca toate acțiunile de informare și comunicare referitoare la Orizont 2020, inclusiv comunicarea cu privire la proiectele finanțate și rezultatele acestora, să fie accesibile în formate adecvate tuturor persoanelor, accesibilitatea incluzând caractere mărite, scriere Braille, text ușor de citit, format audio, video și electronic. Pe de altă parte, va fi benefic pentru Europa o creştere a participării întreprinderilor mici şi mijlocii la programul Orizont 2020, având în vedere ponderea acestora în economia europeană. IMM-urile pot fi principiul activ pentru o creștere economică verde și sustenabilă. Pe de altă parte, creșterea eficienței surselor de energie regenerabile poate să facă acest domeniu mai atractiv din punct de vedere economic, combătând în același timp schimbările climatice, scăzând dependența noastră de combustibilii fosili și promovând o economie cu emisii reduse de carbon. Consider că Orizont 2020 este un program-cheie care ar putea contribui la reducerea și mai mult a emisiilor de gaze și de particule dăunătoare pentru mediu și pentru sănătate, fără a fi o povară pentru industrii sau pentru statele membre."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph