Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-615-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-615-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A „Horizont 2020” program költségvetése a válság ellenére is nőtt, ami rendkívül dicséretes, hiszen 70 milliárd euró összeget lehet elkölteni a különböző célokra. Azt gondolom, hogy valóban így a jelenleg létező legnagyobb kutatási programot sikerül majd működtetnünk, amely segíti a versenyképesség erősítését, munkahelyeket teremt, és reményeink szerint a jövőben az egyik legnagyobb problémánkat, a fiatalok munkanélküliségének problémakörét is segít megoldani. Ahhoz azonban, hogy ezt hatékonyan lehessen felhasználni, számos teendőnk van. Üdvözlöm, hogy az előterjesztés, a jelentés az egyszerűsítés fontosságát külön kiemeli, hiszen nagyon fontos az, hogy az odaítélés szabályai egyszerűsödjenek. A bürokrácia költségei és időtartama csökkenjen. Gyorsabban tudjanak ezáltal hozzájutni a forrásokhoz azok a kutatóközpontok és vállalkozások, amelyek mind-mind a versenyképesség erősítését segítik. Ha ezt a programot sikeresen végrehajtjuk, akkor Európa gyorsabban lábal ki a válságból, és a világpiacon egyenlő partnerei lehetünk Ázsiának és Amerikának."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph