Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-613-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-613-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Unia Europejska przegrywa w zakresie konkurencyjności gospodarki z takimi krajami jak Stany Zjednoczone, a nawet Chinami, w niektórych dziedzinach nawet z Rosją czy Brazylią. To jest, można powiedzieć, dzwonek alarmowy, aby coś z tym zrobić, aby sprawić, by gospodarka Unii Europejskiej była bardziej konkurencyjna. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że przeregulowanie gospodarki, do której przykłada się w niemałym stopniu ten Parlament, uchwalając co chwilę to nowe rozwiązania prawne obligujące podmioty gospodarcze, małe i średnie przedsiębiorstwa do sprostania rozmaitym wymogom i standardom, sprawia, że ta konkurencyjność staje się coraz bardziej kosztowna, blokując rozwój konkurencyjności, o którą by nam chodziło. Problemem jest też i to, że kumulacja środków związanych z innowacyjnością występuje w tzw. starych krajach Unii Europejskiej, pomija te nowe, biedniejsze. Oprócz tego istnieje problem drenażu mózgów, czyli wypływ świetnie przygotowanych młodych, zdolnych ludzi do bardziej zorganizowanych, bogatszych państw Unii Europejskiej. Z tym wszystkim trzeba sobie poradzić, ale przede wszystkim trzeba ograniczyć nadregulację, obciążenie małych i średnich przedsiębiorstw. To jest droga do poprawy sytuacji gospodarczej i innowacyjności."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph