Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-608-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-608-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Obzor 2020. je izvrstan program I došao je u pravo vrijeme, u vrijeme krize jer kriza je momenat kad se može i treba raspravljati o budućnosti i zato je ovo pravi trenutak da Evropa putem istraživanja i inovacija pokaže da može, da je jaka, isto tako da ne dopusti da se dogodi odljev intelektualaca odnosno odljev mozgova iz Evrope. Na nama je da to ovim programom omogućimo. Radi se o više od 250 tisuća znanstvenika koji će na ovaj način dobiti dobre uvjete rada ali isto tako program lijepo zvuči na papiru ali ga treba i provesti. Zato je dobro da 2017. bude godina kad ćemo ga testirati i vidjeti ima li napretka jeli ovaj program zaista radi. Htjela bih samo nešto reći o istraživanjima na embrijima, koliko znam mi iz EPP-a se zalažemo da se to prepusti, sva etička pitanja da se prepuste državama članicama, dakle radi se o subsidijarnosti, radi se o nacionalnom zakonodavstvu i ispitivanje na embrijima treba prepustiti zemljama članicama to jest korištenje fondova za takva ispitivanja. Smatram da je to vrlo važno i za napomenut je također da je dobro da u ovom programu se može dogoditi sinergija to jest kombinacija korištenja fondova. Zato pozdravljam ovaj program ali isto tako očekujem njegovu pravu implementaciju."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph