Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-605-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-605-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A K+F nélkül nincs haladás, nincs versenyképesség, nincs felemelkedés és nincs jövő. A K+F források hatékonyabban felhasználhatók a nagy társadalmi célokra adott válaszokra európai uniós szinten, és ez jó. Sajnálatos ugyanakkor, hogy a tagállamok szűkmarkúak voltak összehasonlítva más fejezettel. Még sajnálatosabb, hogy mindezt azért teszik, mert elvesztik a politikai befolyásukat a K+F források szétosztásában más fejezetekhez képest. Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon vigyáznunk kell a jövőben, hogy az a szűk forrás elegendő legyen, különösen úgy, hogy ne sérüljenek a nagy projektek, amelyek amúgy nagyon fontosak, hogy az ITER és a szatellit programokhoz szükséges források ne rövidítsék meg a „Horizont 2020”-ban lévő projekteket. Erre nekünk a következő időszakban nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk, és a Bizottságnak pedig az eddigiekhez hasonlóan nagyon kell tudnia hatékonyan gazdálkodni a forrásokkal. Ezzel a magam részéről nagyon sok sikert és a Parlament részéről együttműködést kívánok."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph