Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-601-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-601-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, commissaris, het is met heel veel plezier dat ik hier sta vandaag. In de eerste plaats omdat vanmiddag de investeringsfondsen voor regionaal beleid zijn vastgesteld. Wat mij opvalt, is dat juist daarin een eerste prioriteit bij kennis ligt. Als u vandaag hier Horizon vaststelt met uw budget, heeft u daarnaast een heel groot Horizon 2 van onderop in uw hand, mits u een goede manier van samenspelen in de regio's en steden bevordert. Dat vind ik een heel belangrijk resultaat. Wat we juist in de hele onderhandelingen tot stand hebben gebracht – we hebben 80 keer met de Raad moeten overleggen omdat die niet zo ver was – is een benadering. We hebben in de teksten precies vastgelegd hoe je vanuit de structuurfondsen en Horizon gelden kunt besteden aan uitwisseling, aan het opleiden van studenten en mensen die in bedrijven actief zijn. Er ligt dus inmiddels veel meer dan nu in Horizon zichtbaar is. Ik had eigenlijk de heer Hahn erbij moeten hebben. Twee dames is mooi, maar de Hahn mag niet ontbreken in dit kader. De commissaris was gisteren overigens hier wel. Ik bedoel maar: we kunnen nu een belangrijke stap zetten, maar ik denk dat we in 2020 nog veel meer moeten integreren. Er zit nog steeds een muur tussen de doelstellingen en de rest. Naar mijn idee verdient Europa in de nieuwe Europese Commissie een integrale aanpak en geen aanpak met de rug naar elkaar. Ik heb zelf nu als schaduwrapporteur gewerkt aan het EIT en ik ben hartstikke blij dat dat het EIT zijn doorstart krijgt van 2,6 miljard. Ik ben blij dat we samen met de regio's niet alleen hebben, maar dat we mijn voorstel over regionale innovatiecentra bij de Raad aanvaard hebben gekregen en dat het nu ook wederom met gelden uit de investeringsfondsen die kant op kan. Er zijn in Europa niet alleen maar topcentra of topregio's. Er zijn ontzettend veel en we moeten mensen in de nieuwe lidstaten bereiken. Het is zaak daar de ladder naar topkwaliteit te stimuleren, opdat we het verdienvermogen in Europa opkrikken. Dat is wat we met elkaar kunnen doen. Mijn complimenten aan alle collega's en iedereen die eraan gewerkt heeft."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"excellence-"1
"kicks"1
"runner-ups"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph