Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-599-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-599-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru talman! När Malala stod här för några timmar sedan och tackade för Sacharovpriset då sa hon bl.a. att . Översatt till europeiska förhållanden så borde allt börja med forskning och innovation för det är vår bok och penna. Forskning och utveckling ingår helt enkelt i det vettigaste och det viktigaste som EU håller på med. Jag är följaktligen glad över Horisont-programmet, jag är glad för kickarna, jag är glad för förnybar energi och energieffektivitetsprogrammet som jag verkligen hoppas blir av. Jag är glad för åldrande europa-kicken som kan hävda allmänintresset starkare än marknadsintresset på detta framtida område. Jag är också väldigt glad för att mitt eget förslag om att inkludera skogspolitiken finns med och att socialdemokraternas föredragande Teresa Riera Madurell har drivit på för excellenskraven och inte minst fått in genusdimensionen både i forskningen och i forskarsamhället. Avslutningsvis: jag tycker att vi ska hålla hårt i skattebetalarnas pengar. I likhet med Judith A Merkies så måste jag dock beklaga att vi inte klart har kunnat bli överens om att omfördela mer från jordbrukspolitiken till forskning och utveckling. Det hade varit att fullt ut investera i framtiden istället föra att trolla med knäna och försöka få fram nya pengar. Omfördelning går att göra!"@sv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
""allt börjar med en bok och en penna""2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph