Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-596-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-596-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi! Mēs visi Eiropā runājam par ekonomisko izaugsmi, par jaunajām darbvietām. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums šis vienotais mērķis jau ir. Jautājums ir — kā to sasniegt? Turklāt, par darbvietām runājot, mums ir vajadzīgas ne tikai jebkādas darbvietas, bet tādas, kas ir labi apmaksātas, kur cilvēki strādā uzņēmumos, kuros ražo preces un pakalpojumus ar īpaši augstu pievienoto vērtību, lai celtos cilvēku labklājība. Atbilde faktiski ir atrasta, un pamatatbilde ir atbalstīt zinātni un pētniecību. Mēs ļoti labi zinām, ka zinātnes un pētniecības atbalsts dod pamatu tam, ka būs jaunās darbvietas, kuras būs labi apmaksātas. Un jaunizstrādātā Eiropas Savienības zinātnes finansēšanas programma ar nosaukumu „Apvārsnis 2020” ne tikai palielina kopējo naudu, kas ir paredzēta zinātnei nākamajos septiņos gados, par vairāk nekā 20 miljardiem eiro, bet arī izvirza priekšnosacījumu, ka zinātniekiem ir jāsadarbojas ne tikai starp dažādiem institūtiem un universitātēm, bet arī starp dalībvalstīm, tādā veidā savācot vienkopus gudrākos un spējīgākos un veicinot to, ka viņi sadarbosies un pacels visu kopīgo. Tātad šī programma ir absolūti apsveicama. Tā ir reāla atbilde tam, no kurienes nāks šīs labi apmaksātās darbvietas. Tieši „Apvārsnis 2020” ir kaut kas, kas Eiropā ir izdomāts un izstrādāts un kas tik tiešām kalpos mūsu kopējam mērķim. Paldies par uzmanību!"@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"(Runātājs piekrita atbildēt uz „zilās kartītes” jautājumu (Reglamenta 149. panta 8. punkts))."2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph