Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-589-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-589-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, in de eerste plaats denk ik dat we de Commissie moeten bedanken voor het gevecht dat zij geleverd heeft om uiteindelijk het beschikbare budget voor Horizon 2020 vrij te maken. Ik denk dat wij als Parlement maar ook als Commissie bijzonder trots kunnen zijn op het feit dat wij er opnieuw in geslaagd zijn een substantieel deel van dit bedrag te reserveren voor toponderzoek in de Europese Unie. We hadden natuurlijk graag wat meer ambitie gezien van de lidstaten, ook om de prioriteiten echt te verschuiven richting innovatie, want innovatie zullen we nodig hebben om opnieuw te kunnen aanknopen met economische groei in Europa. Belangrijk in dit programma is dat we de focus houden op toponderzoek, dat we daar de beste onderzoekers bij elkaar kunnen brengen en op die manier ook opnieuw topproducten kunnen afleveren op de markt. Dat industrieel leiderschap hebben we echt nodig in Europa. Daarbij komt de samenwerking met KMO's, die uiterst belangrijk is om ook de kleinere bedrijven te betrekken bij dit soort van onderzoeksprojecten en hun expertise echt te gebruiken. Natuurlijk moet ook daar de bureaucratie worden weggewerkt, zoals de Commissie heeft beloofd, om het mogelijk te maken dit geld op een goede manier te investeren. Ik denk dat het nu tijd is voor de lidstaten om zich bij deze Europese strategie aan te sluiten. Ook is het tijd om voor een bundeling van middelen met hen te zorgen en te kijken hoe we effectief kunnen aanknopen met economische groei door meer en betere innovatie."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph