Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-581-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-581-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Først og fremmest er det demokratisk uacceptabelt, at præsident Schulz har forhindret os i at stemme om et par grønne ændringsforslag, der kunne have lukket et alvorligt hul, som vi har opdaget i Horisont 2020. Som det er lige nu, risikerer vi, at EU's penge kommer til at finansiere illegale bosættelser i det besatte Palæstina. Vi har på nuværende tidspunkt ikke nogen garanti for, at det ikke sker. EU's penge må under ingen omstændigheder krænke international lovgivning. De må ikke svække de øjeblikkelige fredsforhandlinger, og de må heller ikke underminere EU's troværdighed. EU's retningslinjer for bosættelser skal implementeres fuldt og helt i forbindelse med Horisont 2020, og nu er det op til Catherine Ashton og Kommissionen at sørge for, at dette sker. Hun kan - og hun bør - tage affære, og det vil være sådan en skandale og skamplet, hvis vi – på grund af manglende opmærksomhed og demokratisk fifleri – kommer til at afværge en så vigtig beslutning, så jeg håber meget, at vi i Parlamentet kan samles om denne appel til Ashton."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph