Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-565-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-565-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A jelenlegi válsághelyzetből való kilábaláshoz szükségünk van az innovációs kapacitásaink fejlesztésére, amely fenntartható és hatékony megoldásként szolgálhat a „Horizont 2020” keretprogramban azonosított kihívásokra. Épp e kapacitások megerősítése érdekében hoztuk létre az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet Budapesten. Ez volt az első uniós próbálkozás a tudásháromszög-központú kutatómunka megalapozására. A Tudományos és Innovációs Társulások tevékenységei nagy lehetőséget jelentenek az egész Unió számára, de legfőképp a közép-kelet-európai tagállamoknak. Szorosabbá fűzik az egyetemek, kutatóközpontok és vállalkozások közötti együttműködést, hogy megszüntessék a kutatás, az oktatás és a vállalkozói tevékenységek közötti réseket. A TIT-ek már 2010 óta működnek sikeresen 12 uniós tagállamban, több mint 200 partnerrel együtt. Ezért is támogatom a költségvetés összegének fokozatos emelését a 2014–2020 közötti időszakban. A cél, hogy az EIT komoly innovációs partnerré váljon Európában és annak határain túl. Egy ilyen partnerség fenntartása technológiai és gazdasági szempontból is stratégiai jelentőségűnek bizonyulhat."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph