Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-564-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-564-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Faktycznie jest to fundamentalny program, który zdecyduje o tym, czy europejska nauka, europejski przemysł i przedsiębiorstwa oraz europejscy naukowcy będą innowacyjni i mobilni. Od nas zależy, czy zainwestujemy w najlepsze projekty. Jako Polak osobiście cieszę się z tego, że program dla młodych naukowców ma już pełną nazwę: imię i nazwisko Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to dla nas bardzo symboliczne. Ale jako członek Komisji Prawnej chcę powiedzieć, że moja komisja wypowiada się w sprawach etycznych, a wiemy, że dzisiaj w wielu krajach badania na zarodkach ludzkich są zakazane, tego dotyczyła ta opinia. Podobnie wyraził się również Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W związku z tym Komisja Prawna rekomendowała, aby nie finansować badań na zarodkach ludzkich, jeżeli nie ma też wyników badań jednoznacznych. Wiemy, że badania na komórkach dorosłych somatycznych dają takie same efekty i pod kątem prawnym wiemy również o tym, że w tych krajach, w których jest to zakazane, one nie miałyby równych możliwości ubiegania się o te środki. W związku z tym nie wiem, czy wariant komisji będzie przegłosowany pozytywnie, czy wygra wariant kompromisowy, ale jako członek Komisji Prawnej musiałem przekazać komisji tę opinię, która została przygotowana przeze mnie i przegłosowana."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph