Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-559-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-559-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Herr talman! Låt mig inleda med att gratulera Europeiska unionen till Horisont 2020. Vi har här ett utomordentligt gott program. Det är allmänt känt att medlemsländerna satsar på forskning och utveckling, men det är också känt att de länder som satsar mest klarar sig snabbare ut ur den ekonomiska krisen, det gäller nu och det har gällt i historien. Det här programmet fungerar som en hävstång för de nationella programmen för forskning och utveckling. Men för att uppnå bästa möjliga resultat måste det finnas en balans mellan tillämpad forskning och grundforskning. Det är också viktigt att det finns en fungerande samhällsstruktur kring grundforskningen och den tillämpade forskningen. I diskussioner kring innovationer talar man därför om absorberingsförmågan, d.v.s. företagens och samhällens förmåga att inse värdet av nya innovationer och att inse värdet i den vetenskapliga informationsströmmen. Det här åstadkommer vi enbart tillsammans, inte med nationellt begränsad politisk verksamhet. Tack så mycket."@fi2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph