Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-547-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-547-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A következő pont együttes vita a következő jelentésekről: a Philippe Lamberts által az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében készített jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról (– C7-0467/2011 –) (). a Teresa Riera Madurell által az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében készített jelentés a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramról (2014–2020) (– C7-0466/2011 –) (), valamint a Christian Ehler által az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében készített jelentés a „Horizont 2020” program (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályairól (– C7-0465/2011 –) (), valamint a Maria Da Graça Carvalho által az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében készített jelentés a „Horizont 2020” program (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi programról (– C7-0509/2011 –) (), valamint a Marisa Matias által az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében készített jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet stratégiai innovációs tervéről (– C7-0462/2011 –) (), valamint"@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph