Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-526-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.63.3-526-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hlasovala som proti navrhovanému textu. Ak by bola cieľom tohto návrhu ekonomizácia finančných prostriedkov, uznesenie by neobsahovalo požiadavku naďalej využívať existujúce budovy Parlamentu. Ak by predkladateľom a dlhoročným propagátorom tohto návrhu išlo o škrtanie zbytočných výdavkov, začali by sa už dávno pýtať na Dom európskej histórie či novostavbu v Luxemburgu. Tento návrh, rovnako ako celá kampaň okolo neho, má jediný účel – zviditeľniť jeho autorov. Európsky parlament hlasoval o texte, ktorý ignoruje samotnú symboliku zmyslu európskej integrácie. Tento text znamená, že peniaze a momentálna osobná popularita znamenajú pre väčšinu poslancov viac než odkaz dvoch svetových vojen. Keďže tento text prešiel, môžeme sa hanbiť pred našimi rodičmi, ale aj pred našimi deťmi."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph