Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-18-Speech-1-054-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131118.15.1-054-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Kommissær Vassiliou! Fru Carvalho! Ordfører Doris Pack! Et stort tillykke fra Den Liberale Gruppe med dette fremragende resultat – denne fremragende reform. Hvis man ser på det samlede MFF-budget for de næste syv år og ser på dette resultat, tror jeg, man må konkludere, at ERASMUS Plus godt kan blive det mest succesrige, vi overhovedet oplever i forbindelse med dette syvårsbudget, og som vi kan være stolte af at have været med til at virkeliggøre. På en dag som denne kan man nok tillade sig måske at stille sig spørgsmålet: Hvad skal der nu ske med ERASMUS Plus? Hvad er det næste skridt? Undervejs i forhandlingerne blev der flere gange rejst spørgsmål om kvaliteten af ERASMUS-programmerne – kvaliteten af de unge menneskers ophold i udlandet. Nu har vi altså ved hjælp af talmagi og taldiskussioner sikret os et ordentligt budget, og vi har næsten fået fordoblet antallet af unge, der kan komme afsted. Hvad er det så de unge mennesker oplever derude? Kan vi forbedre kvaliteten af den rejse, de skal på? Det mener jeg, der er rum for og mulighed for, og det bør vi tage fat på i den næste runde af diskussioner med den næste Kommission og det næste Parlament, når vi når dertil og skal i gang med at evaluere. Den Liberale Gruppe er som sagt yderst tilfreds! Vi er kommet meget langt, og jeg er sikker på, at vi hermed i fremtiden vil komme til at se tilbage på en af de største sejre, som det er lykkedes dette Parlament og denne Kommission at vinde."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph