Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-10-24-Speech-4-217-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131024.23.4-217-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Trianon óta nem sok babér terem nekünk a tengeri halászatban, így az adott esetben egykori nemzetrészeinket támogathatjuk csak. A jelentés a Bizottságnak a közös halászati politika reformjára irányuló javaslatát módosítja. A módosítók a kisüzemi, vagy part menti halászati vállalkozások védelmét helyezik előtérbe. Fontos, hogy a gazdálkodás környezetvédelmi és társadalmi szempontból is megvalósítható legyen. Mivel a kis halászok pozíciójának erősítését fontosnak tartom, így a jelentést megszavaztam."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph