Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-10-23-Speech-3-286-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131023.34.3-286-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Jest kilka aspektów tej sprawy, podnoszonych już tutaj przez wielu kolegów. Muszę powiedzieć, że nie zawsze jestem zwolennikiem metod używanych przez Greenpeace, choć jestem pełen uznania dla tego, że organizacja i jej członkowie wskazują pewne problemy, miejsca na świecie, gdzie dochodzi do zagrożenia dla środowiska naturalnego, i skupiają uwagę opinii publicznej i mediów, a przez to powodują, że my – politycy też się zaczynamy tym interesować. Tak więc mając pewne zastrzeżenia do metod, jednocześnie uważam oczywiście, że jest to działalność niezwykle pożyteczna, i powinniśmy ją wspierać. Z drugiej strony, chciałem powiedzieć, że znając trochę Rosjan, Federację Rosyjską i politykę rosyjską, i to, jak traktuje takie sprawy, jak platformy wiertnicze czy inne instalacje i urządzenia, to można by powiedzieć, że dobrze, iż skończyło się to tylko na tym. Chociaż oczywiście mamy problem –30 aresztowanych. Aresztowanych oczywiście niesłusznie. – Zgodzę się tutaj całkowicie z kolegą Migalskim, że te zarzuty są kuriozalne. Prawo międzynarodowe, prawo morskie, prawo dotyczące piractwa zupełnie inaczej definiują piractwo, a działalność Greenpeace nie była nastawiona na zysk. Ci ludzie nie chcieli tej platformy obrabować, więc o piractwie nie możemy tutaj mówić. Z czym mamy w takim razie do czynienia? Mamy do czynienia, tu się również zgodzę z kolegą Migalskim, z pewną demonstracją i próbą naszej siły i jedności państw członkowskich, których obywatele są tam zatrzymani, czy też siły Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Dlatego działania wszystkich ambasad państw zaangażowanych w działania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych powinny być spójne i koherentne."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph