Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-10-23-Speech-3-285-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131023.34.3-285-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, in het geval Rusland en Greenpeace zijn beide partijen volledig verkeerd bezig. Rusland heeft veel te hard opgetreden en houdt de activisten nu op een onacceptabele manier vast. Aan de andere kant wisten de Greenpeace-activisten precies waar zij aan begonnen met de acties. Doordat Nederland het vlaggenschip is van het Greenpeace-schip, is er nog een actor bij betrokken: de Nederlandse staat. Strafrechtelijk en civielrechtelijk is het Rusland versus activisten, waarbij nogmaals moet worden aangegeven dat Rusland de activisten onacceptabel behandelt. Maar aan de andere kant speelt de relatie Nederland-Rusland internationaalrechtelijk mee. Het Zeerechttribunaal gaat nu naar de legitimiteit van het enteren kijken en eigenlijk zou ik ze willen aanraden om anders naar het Internationaal Hof van Arbitrage in Den Haag te gaan. In Nederland hebben wij al genoeg te maken met de arrogantie van de Russische staat. Russische diplomaten weigeren hun parkeerboetes te betalen en zodra zij hun kinderen mishandelen beroepen zij zich op hun internationale immuniteit. Ondertussen wordt een Nederlandse diplomaat thuis in Moskou overvallen en mishandeld in een situatie die in alles lijkt op een ! Dankzij de compleet falende Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, die liever op dan op zijn eigen ministerie zit, loopt dit alles uit op een diplomatieke ruzie. Het centrale punt in deze ruzie is dat de Europese Unie zich hier op geen enkele wijze hiermee dient te bemoeien, en vooral niet nu nog onderhandelingen lopen tussen de Nederlandse en Russische autoriteiten! Dit debat in het Europees Parlement berokkent de Nederlandse diplomatie alleen maar schade en brengt de activisten in gevaar."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph