Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-10-22-Speech-2-642-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131022.43.2-642-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Návrh usnesení o evropské politice sousedství je kouzelný materiál, který vychází z mylného předpokladu, že ve státech Evropské unie jsou lidé spokojeni se stavem demokracie, že zde občanská společnost hraje významnou úlohu a že je zajištěna rovnost pohlaví. Zvláště ten poslední požadavek je velmi smělý, pokud si uvědomíme, že Evropský parlament se svojí většinou odmítl zabývat dne 22. 10. 2013 zprávouo sexuálním a reprodukčním zdraví. Pokud země, kterých se návrh usnesení týká, vezmou vážně tento krok většiny pléna, potom bych naprosto chápal, že alespoň některé z nich při příštím jednání vznesou vůči EU zcela legitimně některé z požadavků, které vůči nim uplatňuje diskutovaná zpráva, např. v bodě 7 „Hledisko rovnosti žen a mužů“. V části „Východní partnerství“ bych doporučoval některým zemím Evropské unie, aby si udělaly průzkum popularity vládních opatření ve svých zemích. Zejména opatření vlády Řecka nebo Polska by zřejmě byla důvodem k přerušení programů spolupráce na základě této zprávy. Na jedné straně zpráva kritizuje opatření Ruska, na druhé straně sama určitá nátlaková opatření vůči partnerským zemím obsahuje. Část zprávy týkající se jižního sousedství připomíná tanec mezi vejci. Chceme spolupráci, stabilitu, demokratizaci, ale nelíbí se nám výsledky svobodných voleb. Militantní islamisté se ze zprávy vytratili."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph